Billetto’s billetgebyrer og kortgebyrer

Billetto’s billetgebyr er 6% + 3,99 DKK per billet (maksimalt 55,2) eksklusiv moms. Eventarrangøren bestemmer om gebyret skal pålægges billetkøbere eller om eventarrangøren afholder dette. 

 

Billetgebyret betales af billetkøberen

Hvis eventarrangøren ønsker at billetgebyret betales af billetkøberen, betaler billetkøberen for billettens pris + Billetto gebyret.

Note: I dette scenarie vil “Salgsoverblikket” vise omsætningen af billetsalget uden Billetto’s gebyr.

 

Billetgebyret afholdes af eventarrangøren

Hvis eventarrangøren ønsker at afholde gebyret, betaler billetkøberen kun for billettens pris. Når billetsalget er afsluttet, fratrækkes Billetto’s gebyr fra billetomsætningen inden pengene udbetales.

Note: I “Salgsoverblikket” er det muligt at se fordelingen af billetomsætningen, Billetto’s gebyr samt det endelige beløb der udbetales efter eventet. 

 

MobilePay gebyr

MobilePay har et selvstændigt gebyr udover Billetto’s gebyr. Eventarrangøren bestemmer om de vil tilbyde deres billetkøbere at betale med MobilePay. Hvis det er tilfældet, betaler eventarrangøren det selvstændige MobilePay gebyr. Læs mere her.

 

Denne gebyrstruktur gælder for alle events der er publiceret efter d. 7 Marts.

Hvis du har oprettet events før d 7 Marts, læs venligst nedenstående.

 

Billetto gebyrer for events der er publiceret i 2018 før d. 7 Marts

 

Transaktionsomkostninger

Grundet ny EU-lovgivning fra d. 1/1 2018 blev det gjort ulovligt at opkræve kreditkortgebyrer fra billetkøbere. Derfor blev dette gebyr opkrævet hos eventarrangøren. Da dette skabte unødig forvirring, blev hele gebyrstrukturen ændret fra events publiceret efter d. 7 Marts (se ovenstående). Men events i perioden imellem er eventarrangører blevet opkrævet et gebyr på 2,5% eksklusiv moms og billetkøbere et gebyr på 3,5% + 3,99 dkk eksklusiv moms for at imødekomme den nye EU lovgivning.

I “Salgsoverblikket” per event kan man se fordelingen af billetomsætningen, transaktionsgebyret samt det endelig beløb til udbetaling.