Hvordan opsætter jeg Goal Conversion-tracking til min GA-konto?

Vi sender alle billetkøb som e-commerce data til Google Analytics (GA). Dette indeholder data om pris, ordrer, eventnavne osv.

For at se e-commerce i Google Analytics skal du først aktivere e-commerce i GA-indstillingerne.

Hvis du ønsker at opsætte Mål så tilføj følgende som din måldestination:

/order/completed

Det kan også være fordelagtigt at kigge på præsentationerne i denne artikel om hvordan man integrerer din Billettokonto med Google Analytics.

 

Note: Det er vigtigt at du tilføjer Billettodomænet til din liste over ekskluderede referencer, for at ekskluderer betalingsgateways som beskrevet i de forskellige slides.