Kan man ha en rolle på to forskjellige Billetto kontoer?

Du kan kun bruke hver e-post en gang. Hvis en e-post allerede er lagt til en Billetto konto eller er brukt til en personlig Billetto profil, kan e-posten ikke anvendes som rolle på en Billetto konto. Du kan kun legge til en ny rolle med en e-post som ikke er brukt på Billetto. Ellers får du pop-up beskjeden "e-post: er allerede brukt". 

Dette er for å sikre at brukeren ikke ved et uhell logger seg på en arrangørkonto med sin private e-post. Hver bruker må derfor ha separate Billetto kontoer. en til arbeidsrelatert bruk og en til privat bruk.