Kan jeg generere gratis billetter via eventet på Billetto?

 

Det kan du! Billetto har en funksjon som heter billett-generering. Her kan du sende gratis billetter fra ditt event til sponsorer, medlemmer eller lignende uten noe ekstra kostnad. De her ligner på betalte billetter, men når kunden mottar disse vil de stå 0 kroner på billetten.

Du finner dette ved å klikke  Mine Events -> Administrer -> Billetter -> Generer billetter manuelt

Så velger du billetten du ønsker å sende til kunden, taster navn, e-post og eventuelt et telefonnummer og generer. Så vil kunden kunne motta sin billett på e-post. 

 

Note: Du kan kun sende 20 stk billetter om gangen via denne funksjonen. Dette er en gratis billett du genererer, så selv om du velger en betalt billett vil den fremstå som gratis for kunden.  

 

Note: This feature has been updated since the article has been published. An updated version of the article is available in English. Just switch the language at the top-right of the page.