[ENTERPRISE] Hvordan aktiverer jeg min kampanje på konto nivå for et event?

For at aktiverer en kampanje på konto nivå for et event, skal du gjøre følgende:

  1. Gå til Kalender
  2. Klikk på Administrer ved siden av ditt event
  3. Velg Kampanjer i venstre sidefelt
  4. I seksjonen "Inherited" finner du alle dine kampanjer på konto nivå, som er klare til å bli startet

Du kan starte og stoppe kampanjer på konto nivå akkurat som du selv ønsker, men de kan ikke redigeres så snart de har blitt startet. Husk at du vil være nødt til å starte kampanjen på konto nivå for å gjøre den synlig på event nivå. 

Bemerk: Kampanje-muligheten er kun tilgjengelig for Enterprise kunder på nåværende tidspunkt. Vil du gjerne høre mer? Det er bare å kontakte oss. 

Note: This feature has been updated since the article has been published. An updated version of the article is available in English. Just switch the language at the top-right of the page.