Hvorfor skal jeg betale et billettgebyr?

Man betaler et billettgebyr til Billetto per billett, da vi er plattformen/tjenesten som arrangøren har valgt å bruke til sitt arrangement, noe vi selvfølgelig er veldig glade for. Vi skal derfor være tilgjengelige for support og hjelp til både våre arrangører samt ovenfor våre billettkjøpere når behovet oppstår. 

Om det er billettkjøperen eller arrangøren som betaler gebyret selv, er opp til arrangøren. Det er typisk på de fleste billettplattformer at billettkjøperen betaler dette gebyret, og i noen tilfeller velger arrangøren å pålegge seg dette. 

Gebyret går til fremtidige forbedringer av Billetto og vår support, slik at vi kan bli flinkere til å hjelpe våre kunder best mulig -arrangører som billettkjøpere.  

Note: Gebyret refunderes ikke ved kansellering av events, refusjoner eller lignende omstendigheter. Man kan alltids høre med arrangøren om de vil dekke dette ved enkelte tilfeller.