Hvordan gjør jeg mitt event offentlig eller privat?

Du kan velge å gjøre ditt event offentlig ved å krysse av boksen hvor det står "Offentlig". Når du publiserer eventet blir det da offentlig for alle.

Ønsker du at ditt event skal være privat skal du fjerne utkryssingen av boksen "Offentlig" og deretter publisere eventet. Så vil ditt event kun være offentlig for de som du velger å dele ditt event link med.