Er det mulig å la flere forskjellige personer med ulike roller være tilknyttet et event?