Det er begrenset plass i lokalet. Hvordan kan jeg begrense hvor mange billetter som legges ut for salg?