Billettos regler angående veldedighetsarrangementer