Vilka är Billettos avgifter?

Billettos avgift är 6% + 3,99 kr per såld biljett exklusive moms (max. 79.99 kr). Arrangören kan välja att låta biljettköparen betala avgiften eller att inkludera avgiften i biljettpriset.

Biljettköparen betalar avgiften

Om arrangören väljer att låta biljettköparen betala avgiften kommer denna läggas ovanpå biljettpriset så att biljettköparen betalar för biljettpriset och Billettos avgift.

 

OBS! Om du som arrangör väljer att lägga avgiften ovanpå biljettpriset kommer dina totala intäkter visas exklusive Billettos avgift under försäljningsöversikten på din Billetto profil.

 

Avgiften absorberas av arrangören

Om arrangören väljer att inludera avgiften i biljettpriset kommer biljettköparen enbart betala biljettpriset som arrangören väljer. Efter att biljettförsäljningen är över kommer summan för avgifterna dras från arrangörens intäkter innan de betalas ut.

 

OBS! Om du som arrangör väljer att absorbera Billettos avgift kommer du se den totala summan av biljettpris och Billettos avgift under försäljningsöversikten på din Billetto profil. Du kommer sedan få utbetalt biljettpris minus Billettos avgift.