Är det möjligt att ha två olika roller på två olika Billetto-konton?

En e-postadress kan bara registreras en gång. Om en adress redan används för en roll på ett delat Billetto-konto eller till ett privat Billetto-konto så går det tyvärr inte att använda samma adress till ett annat delat konto. Ni kan endast lägga till en e-postadress som inte redan används på Billetto. I annat fall kommer ni se pop up meddelandet "e-post: har redan blivit använd". 

 

Det här är en försiktighetsåtgärd för att förhindra att användare råkar logga in på ett företagskonto med deras privata e-postadress. Varje användare behöver därför ha separata Billetto-konton: ett för jobb och ett för privata ändamål.