Kan jag generera gratisbiljetter till mitt event?

Det kan du!  

 

Billetto har en funktion som heter Generera biljetter. Funktionen gör det möjligt för dig att skicka gratisbiljetter till sponsorer, medlemmar m.fl. Kunden kommer att ta emot en biljett som ser ut som en standardbiljett men priset kommer stå som "0 kr".

 

Du hittar funktionen genom att följa dessa steg: Gå till Mina event > Hantera > Deltagare > Biljetthantering. På sidan Biljetthantering finner du knappen Generera biljetter manuellt.

 

Du väljer sedan biljetten/biljetterna som du vill generera och skickar biljetten/biljetterna till din kund genom att fylla i kundens namn och e-post. Därefter kommer kunden motta biljetten/biljetterna till sin mail.

 

Notering: Du kan max skicka 20 biljetter åt gången med den här funktionen. Kom ihåg att du genererar gratisbiljetter, så även om du väljer att generera en betalbiljett kommer kunden inte behöva betala.