Hur skickar jag ut inbjudningar till mitt event?

Ditt event får en unik webbadress (URL) baserat på namnet på ditt event. Denna adress kan du justera när du skapar eller ändrar ditt event. Webbadressen blir billetto.se/ och sedan det du väljer.