Hur gör jag mitt event privat respektive offentligt?

Du kan välja om ditt event ska vara vara offentligt eller inte genom att klicka i Offentlig-boxen längst ner på eventskapar-sidan. Du finner även den sidan genom att klicka Ändra på valt event. När ditt event är offentligt går det att söka efter det på Billettos startsida men också hos sökmotorer så som Google och Bing.

Om du jobbar med ett utkast är det bara att klicka ur Offentlig-boxen så kan ingen se ditt event innan du är redo att publicera.