Hur kan jag koppla Google Analytics till mitt Billetto-konto?

Billetto har integrerat Google Analytics så att du kan se statistik över vilka som besöker ditt event, hur de olika biljettyperna säljer och vilka källor dina besökare kommer ifrån. 

 

Vi har satt ihop två korta presentationer (på engelska), där den första visar hur du steg för steg integrerar din "tracking code" Google Analytics på Billetto och kopplar den till ett specifikt event. Den andra presentationen ger en översikt över den statistik du kan få ut och hur du kan analysera den för att dra nytta av informationen inför nästa event. 

 

Presentation 1: Koppla Google Analytics till ditt event på Billetto

 

Presentation 2: Analysera din statistik med Google Analytics & Billetto