Jag har problem med att köpa biljetter. Vad gör jag?