Kan jag kopiera ett event för att skapa ett nytt liknande event?