Hur skapar jag en åtkomstkod för ett eller alla dotterevents?

När du skapar flera events med vår återkommande events-funktion finns det alltid ett moderevent. Detta event bestämmer alla grundläggande inställningar för alla dotterevents som skapas. Dottereventen är dock samtidigt enskilda events, därför är det viktigt att du som arrangör vet detta:

 

Moderevent - alla inställningar här påverkar alla dotterevents
Dotterevent - inställningar här påverkar bara det enskilda eventet

 


Skapa en åtkomstkod

Om du vill att en biljettyp ska ha ett specialerbjudande, en rabatt eller bara dölja den för allmänheten så kan du skapa en åtkomstkod för den. När lägger till en åtkomstkod på en biljettyp kommer biljettypen inte synas för eventsidans besökare om de inte har koden. Den kommer synas först när de har klickat Skaffa biljetter och fyllt i koden samt klickat Använd.

 

När du redigerar ditt moderevent eller dottereventen som du vill lägga till åtkomstkod på ska du klicka Ändra på eventet och sedan scrolla ner till biljettypssektionen. Klicka på kugghjulet till vänster om biljetten och klicka sedan i rutan för "Mina gäster måste få en inbjudan med en kod för att kunna köpa biljett(er)". Därefter kan du klicka Spara eller Publicera.

 

Nästa steg är att du nu behöver koppla biljettypen till din åtkomstkod. Om koden ska gälla för alla återkommande dotterevents ska du klicka på Hantera alla på modereventet och därefter Design & Anpassningar i menyn till vänster. Därunder finner du Åtkomstkoder.

 

Om du vill att koden endast ska gälla för ett enskilt dotterevent går du till Mina events, klickar Hantera alla på modereventet och klickar sedan Hantera igen på valt dotterevent. Därefter klickar du Design & Anpassningar i vänstermenyn och väljer sedan Åtkomstkoder.

 

Väl inne på åtkomstkodsidan klickar du på den orange Skapa åtkomstkod-knappen. 

 

Klicka i boxen för biljetten du vill skapa åtkomstkod för och fyll i följande fält:

Screenshot_from_2018-11-26_09-41-48.png 

När det är gjort klickar du på den blåa Skapa-knappen.

 

Notera: När du väljer hur många biljetter som ska kunna köpas med koden så styr inte det hur många gånger du kan använda koden. Exempel: Om du har valt att koden ska kunna användas för två biljetter och köparen försöker köpa 3 stycken, kommer ordern att bli avvisad.