Hur kan jag samla in extra information om mina gäster för ett eller flera av mina dotterevents?

När du skapar flera events med vår återkommande events-funktion finns det alltid ett moderevent. Detta event bestämmer alla grundläggande inställningar för alla dotterevents som skapas. Dottereventen är dock samtidigt enskilda events, därför är det viktigt att du som arrangör vet detta:

 

Moderevent - alla inställningar här påverkar alla dotterevents
Dotterevent - inställningar här påverkar bara det enskilda eventet

 


 

Skapa bokningsfrågor för ett dotterevent

 

Du har möjligheten att lägga till extrafrågor som dina biljettköpare behöver besvara i samband med köpet, t ex ålder, medlemsnummer, matpreferenser m.m. Du gör det genom att följa dessa steg:

 

Gå till Mina events, klicka Hantera alla på modereventet och klicka sedan Hantera på valt dotterevent. Därefter klickar du på Design & Anpassningar i den vänstra menyn och sedan Bokningsfrågor.

 

Såhär gör du:

 1. Välj ett namn på bokningsfrågan under "Namn". Exempelvis "Allergisk?"
 2. Lägg till en beskrivning om du vill. Exempelvis "Om du har några allergier får du gärna meddela oss på förhand". 
 3. Välj om frågan ska vara obligatorisk eller inte. 
 4. Välj vilket slags bokningsfråga det ska vara. Du kan välja mellan en rullmeny, ett litet textfält eller ett stort kommentarsfält. 
 5. Välj om du vill att frågan ska ställas per order eller per biljett. Om du väljer per biljett kommer frågan att behöva besvaras för varje besökare.  
 6. Du kanske har en särskild biljett som inkluderar middag. Om du vill att frågan bara ska dyka upp för den särskilda biljettypen, väljer du biljettyp under "Endast vissa biljetter".

Sist men inte minst sparar du fältet och lägger till flera om du har annan information som du vill att dina gäster ska uppge.

 

Skapa bokningsfrågor för alla dotterevents

 

Du har möjligheten att lägga till extrafrågor som dina biljettköpare behöver besvara i samband med köpet, t ex ålder, medlemsnummer, matpreferenser m.m. Du gör det genom att följa dessa steg:

 

Gå till Mina events och klicka Hantera alla på modereventet. Därefter klickar du på Design & Anpassningar i den vänstra menyn och sedan Bokningsfrågor.

 

Såhär gör du:

 1. Välj ett namn på bokningsfrågan under "Namn". Exempelvis "Allergisk?"
 2. Lägg till en beskrivning om du vill. Exempelvis "Om du har några allergier får du gärna meddela oss på förhand". 
 3. Välj om frågan ska vara obligatorisk eller inte. 
 4. Välj vilket slags bokningsfråga det ska vara. Du kan välja mellan en rullmeny, ett litet textfält eller ett stort kommentarsfält. 
 5. Välj om du vill att frågan ska ställas per order eller per biljett. Om du väljer per biljett kommer frågan att behöva besvaras för varje besökare.  
 6. Du kanske har en särskild biljett som inkluderar middag. Om du vill att frågan bara ska dyka upp för den särskilda biljettypen, väljer du biljettyp under "Endast vissa biljetter".

Sist men inte minst sparar du fältet och lägger till flera om du har annan information som du vill att dina gäster ska uppge.