Varför kan jag inte söka på mina events?

När du skapar flera events med vår återkommande events-funktion finns det alltid ett moderevent. Detta event bestämmer alla grundläggande inställningar för alla dotterevents som skapas. Dottereventen är dock samtidigt enskilda events, därför är det viktigt att du som arrangör vet detta:

 

Moderevent - alla inställningar här påverkar alla dotterevents
Dotterevent - inställningar här påverkar bara det enskilda eventet

 


Du kan välja om ditt event ska vara vara offentligt eller inte genom att klicka i Offentlig-boxen längst ner på eventskapar-sidan. Du finner även den sidan genom att klicka Ändra på valt event. När ditt event är offentligt går det att söka efter det på Billettos startsida men också hos sökmotorer så som Google och Bing.

 

Om du jobbar med ett utkast är det bara att klicka ur Offentlig-boxen så kan ingen se ditt event innan du är redo att publicera.  

 

Notera: Det kan ta en stund innan ditt event dyker upp på externa sökmotorer så som Google och Bing. Det finns tyvärr inget att göra för att påskynda denna process. Så länge du har klickat i Offentlig-boxen kommer ditt event att synas där förr eller senare.