Jag har registrerat mig på väntelistan, vad händer nu?